Vážené kolegyne/ Vážení kolegovia,
dovoľte nám pozvať Vás na odborné podujatie VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres. Ide už o 7. ročník obľúbeného stretnutia, ktoré je spojením neurologického a psychiatrického pohľadu na štruktúru a funkciu ľudského mozgu. Program podujatia bude opäť zostavený z prihlásených abstraktov. Celkovo si môžete vybrať až z 20 tém, ktoré nájdete v sekcii Program.

Aby bol odborný program prístupný čo najväčšiemu počtu záujemcov z radov odborníkov, pripravili sme pre Vás dve varianty podujatia. Prezenčne sa kongres uskutoční s obmedzeným počtom účastníkov
v Tatranskej Lomnici v Grandhoteli Praha v termíne 10.–12. júna 2021. Zároveň bude kongres nahrávaný a následne zverejnený online na Medicínskom portáli (www.medicinskyportal.sk), kde bude záujemcom k dispozícii až po dobu 3 mesiacov.Ubezpečujeme Vás, že Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou a priebeh celého podujatia sa bude riadiť aktuálne platnými epidemiologickými a hygienickými nariadeniami, samozrejmosťou bude dezinfekcia priestorov, dodržiavanie odstupov, nosenie rúšok, ubytovanie po jednom. Radi by sme tiež upozornili, že prezenčná forma účasti bude podmienená dodržaním aktuálne platných nariadení pre účasť na hromadných podujatiach, vrátane preukázania negatívneho testu na SARS-COV-2 u osôb, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z testovania. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Spôsob registrácie na prezenčný i online kongres nájdete bližšie popísaný v časti „Registrácia“.

Obe varianty podujatia budú zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bude možné za ne získať kredity ARS CME. Prezenčnej forme podujatia bolo pridelených 14 ARS CME kreditov za pasívnu účasť (štvrtok 4 – piatok 8 – sobota 2).

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že sa s mnohými z Vás po dlhej dobe budeme môcť stretnúť – profesne i ľudsky.

Organizačný výbor podujatia


Vedecký a programový výbor


prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
čestný prezident kongresu

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
MUDr. Peter Janík, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
MUDr. Mária Králová, PhD.
doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.
MUDr. Andrej Mihál
MUDr. Pavel Černák, PhD.