Abstrakty

Knihu abstraktov si môžete stiahnuť, po vložení správneho hesla a kliknútím na ikonku súboru.

Heslo:
Kniha abstraktov NPS 2021 (pdf, cca. 1001KB)

Témy odborného podujatiaNázov
Neuropsychiatrické aspekty demencií, parkinsonizmu a príbuzných neurodegeneratívnych ochorení
Problematika afektívnych porúch, psychóz a porúch osobnosti
Neuropsychiatrické aspekty cievnych mozgových príhod
Neuropsychiatria sclerosis multiplex
Neuropsychiatria porúch autistického spektra
Neuropsychiatria detského veku
Neuropsychiatria starnutia
Paroxyzmálne neuropsychiatrické stavy
Sexuologická problematika v neuropsychiatrii
Neuropsychiatria traumatického a nádorového poškodenia nervového systému
Epilepsia
Poruchy spánku
Bolesť a cefalea
Neuropsychológia a kognitívna neurológia
Genetické a imunologické aspekty neuropsychiatrie
Neuroendokrinológia
Neurobiológia chorôb periférnych tkanív
Neuropsychiatrické kazuistiky
Varia
Neuropsychiatrické aspekty COVID-19

Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Strieborný partner PLUS


Strieborný partner


Bronzový partner


Partner Plus


Partner


Partner bez vystavovateľskej plochy