Vážené kolegyne/ Vážení kolegovia,
dovoľte nám pozvať Vás na odborné podujatie *VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres*. Ide už o 7. ročník obľúbeného stretnutia, ktoré je spojením neurologického a psychiatrického pohľadu na štruktúru a funkciu ľudského mozgu. Podujatie sa uskutoční v termíne 10.–12. júna 2021.
Program podujatia bude opäť zostavený z prihlásených abstraktov. Celkovo si môžete vybrať až z 20 tém, ktoré nájdete v sekcii Program.

Radi by sme Vás touto cestou ubezpečili, že Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou a dodržiavanie všetkých platných hygienických nariadení podľa momentálnej epidemiologickej situácie bude pre nás počas prezenčnej formy podujatia samozrejmosťou.

V rámci aktuálneho vývoja situácie ohľadom pandémie sme pre Vás pripravili dve varianty priebehu podujatia. Primárne by sme boli samozrejme veľmi radi, ak by sa odborné podujatie konalo prezenčne vo Vysokých Tatrách a mali by sme tak možnosť sa po dlhej dobe stretnúť osobne - profesne i ľudsky.

Ak to však situácia ohľadom pandémie neumožní, odborné podujatie sa uskutoční online na platforme Medicínsky portál (www.medicinskyportal.sk). Program bude následne pre Vás k dispozícii po dlhšiu dobu.

O vývoji situácie Vás budeme včas informovať.

Obe varianty podujatia budú zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bude možné zaň získať kredity ARS CME.

Veríme, že tak, ako si našli Vašu priazeň minulé ročníky odborného podujatia, tak aj tento nevšedný rok 2021 pritiahne mnoho účastníkov.

Tešíme sa na Vás.

Organizačný výbor podujatia


Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Partner


Partner bez vystavovateľskej plochy