Informácie pre partnerov


Informácie pre partnerov zverejníme v dohľadnej dobe.

Platinové partnerstvo

s limitovaným počtom partnerstiev 2 obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 9 m2
 • voľná registrácia pre max. 6 reprezentantov spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 24.5.2021)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
 • umiestenie 2 marketingových materiálov Vašej spoločnosti do kongresových tašiek
 • umiestnenie 1 reklamy (max 2 strany) v printovom materiáli odborného podujatia na vonkajšej zadnej strane a na vnútornej zadnej strane programu podľa poradia prihláseného partnerstva
 • podpora bloku odborného programu po súhlase odborného organizátora podujatia v trvaní 60 min.(v prípade záujmu o využite tohto priestoru prosím kontaktovať spoločnosť Berlina do 24.05.2021 do 10:00 hod.)
 • 1x workshop spoločnosti (v prípade záujmu o využitie tohto priestoru prosím kontaktovať spoločnosť Berlina do 24.5.2021 do 10.00 hod.)
Zlaté partnerstvo

s limitovaným počtom partnerstiev 5 obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 7 m2
 • voľná registrácia pre max. 5 reprezentantov spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 24.5.2021)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
 • umiestenie 1 marketingového materiálu podľa svojho výberu do kongresových tašiek
 • umiestnenie 1 reklamy (2 strany) v printovom materiáli odborného podujatia/ v programe (o mieste umiestnenia reklamy v printovom materiáli rozhodne organizátor odborného podujatia).
 • podpora bloku odborného programu po súhlase odborného organizátora podujatia v trvaní 60 min. (V prípade záujmu o využite tohto priestoru, prosím, kontaktovať spoločnosť Berlina do 24.05.2021 do 10:00 hod.)
Strieborné partnerstvo

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 5 m2
 • voľná registrácia pre max. 4 reprezentantov spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 24.5.2021)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
 • umiestnenie 1 reklamy (1 strana) v printovom materiáli odborného podujatia/ v programe (o mieste umiestnenia reklamy v printovom materiáli rozhodne organizátor odborného podujatia)
 • podpora prezentácie v trvaní 20 min. v odbornom bloku po súhlase odborného organizátora podujatia
Bronzové partnerstvo

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 4 m2
 • voľná registrácia pre max. 3 reprezentantov spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 24.5.2021)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
 • umiestnenie 1 reklamy (1 strana) v printovom materiáli odborného podujatia/ v programe (o mieste umiestnenia reklamy v printovom materiáli rozhodne organizátor odborného podujatia)
Partner

obsahuje:


 • vystavovateľský priestor 2 m2
 • voľná registrácia pre max. 1 reprezentanta spoločnosti
  (ostatní hradia registračný poplatok; registrácia je neprenosná)
 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo prezentované v prestávkach odborného programu
 • logo umiestnené na roll – upoch v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • logo umiestnené v e-mailingu pre odborníkov (iba v prípade zaslania prihlášky do 24.5.2021)
 • logo umiestnené v print verzii programu podujatia
Partner bez vystavovateľskej plochy

obsahuje:


 • logo umiestnené na web stránke odborného podujatia
 • logo umiestnené na video slučkách v priestoroch kongresu
 • Účastnícky poplatok reprezentanta nie je zahrnutý v partnerstve.

Etický kódex


Etický kódex odborného podujatia VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres si môžete stiahnuť » tu « .

Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Strieborný partner PLUS


Strieborný partner


Bronzový partner


Partner Plus


Partner


Partner bez vystavovateľskej plochy