Vážené kolegyne/ Vážení kolegovia,
dovoľte nám pozvať Vás na odborné podujatie VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres. Ide už o 7. ročník obľúbeného stretnutia, ktoré je spojením neurologického a psychiatrického pohľadu na štruktúru a funkciu ľudského mozgu. Program podujatia bude opäť zostavený z prihlásených abstraktov. Celkovo si môžete vybrať až z 20 tém, ktoré nájdete v sekcii Program.

Aby bol odborný program prístupný čo najväčšiemu počtu záujemcov z radov odborníkov, pripravili sme pre Vás dve varianty podujatia. Prezenčne sa kongres uskutoční s obmedzeným počtom účastníkov
v Tatranskej Lomnici v Grandhoteli Praha v termíne 10.–12. júna 2021. Zároveň bude kongres nahrávaný a následne zverejnený online na Medicínskom portáli (www.medicinskyportal.sk), kde bude záujemcom k dispozícii až po dobu 3 mesiacov.Ubezpečujeme Vás, že Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou a priebeh celého podujatia sa bude riadiť aktuálne platnými epidemiologickými a hygienickými nariadeniami, samozrejmosťou bude dezinfekcia priestorov, dodržiavanie odstupov, nosenie rúšok, ubytovanie po jednom. Radi by sme tiež upozornili, že prezenčná forma účasti bude podmienená dodržaním aktuálne platných nariadení pre účasť na hromadných podujatiach, vrátane preukázania negatívneho testu na SARS-COV-2 u osôb, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z testovania. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Spôsob registrácie na prezenčný i online kongres nájdete bližšie popísaný v časti „Registrácia“.

Obe varianty podujatia budú zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bude možné za ne získať kredity ARS CME. Prezenčnej forme podujatia bolo pridelených 14 ARS CME kreditov za pasívnu účasť (štvrtok 4 – piatok 8 – sobota 2).

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že sa s mnohými z Vás po dlhej dobe budeme môcť stretnúť – profesne i ľudsky.
AKTUÁLNE PLATNÉ OPATRENIA K PREZENČNEJ ÚČASTI:

Radi by sme upozornili účastníkov prezenčnej formy kongresu v Tatranskej Lomnici, že z dôvodu dodržiavania aktuálnych epidemiologických a hygienických nariadení je pri vstupe do hotela nutné sa preukázať negatívnym PCR alebo Ag testom na SARS-COV-2 nie starším ako 72 hodín. Výnimku z testovania majú osoby, ktoré sa preukážu potvrdením spĺňajúcim podmienky podľa §7 vyhlášky 208/2021:

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
e) ide o osobu do 10 rokov veku

Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou. Za pochopenie a rešpektovanie nariadení Vám vopred ďakujeme.

Organizačný výbor podujatia


Vedecký a programový výbor


prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
čestný prezident kongresu

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
MUDr. Peter Janík, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
MUDr. Mária Králová, PhD.
doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.
MUDr. Andrej Mihál
MUDr. Pavel Černák, PhD.

Partneri

spoločnosti, ktoré nás podporili

Strieborný partner PLUS


Strieborný partner


Bronzový partner


Partner Plus


Partner


Partner bez vystavovateľskej plochy